Opdracht & doelstellingen

Doelstellingen :

In functie van de masterproef onderzoek doen naar bestaande en innovatieve technologie, materialen en verwerkingstechnieken. De technologische aspecten van het masterproject inhoudelijk voorbereiden door ze breed en in de diepte te onderzoeken.

Inhoud :

Research labs vraagt van de student een theoretisch- inhoudelijke verdieping en een ruimere reflectie van verschillende aspecten van het thema van zijn masterproef of de materialisatie ervan. De student zoekt met dit onderzoek dus inhoud en bruikbare aanknopingspunten voor zijn persoonlijk gekozen masterproef.

Het onderzoek binnen Lab 1 Creatieve technologie focust thematisch op technologische onderwerpen. De student doet een verruimend en verdiepend onderzoek naar de fundamentele functionele, technische en technologische vraagstukken en aspecten in de context van zijn masterproef. Hij/zij neemt tijdens het gehele onderzoeksproces een persoonlijke en kritische houding aan ten opzichte van het onderzochte. Hij/zij bekijkt op een eigen manier ieder aspect van alle kanten.

De student vertaalt de onderzoeksresultaten in een latere fase naar bruikbare aanknopingspunten om te komen tot concepten voor de masterproef.

Fasering:

Fase 1: plannen

het onderzoeksthema onder de vorm van onderzoeksvragen wordt in onderling overleg met het researchlabs docentenbegeleidingsteam besproken en vastgelegd. Een onderzoeksplanning wordt opgesteld

Fase 2: Uitvoeren

De onderzoeksvragen worden door raadpleging van de meest diverse bronnen beantwoord. De stand van zaken, de bevindingen en evolutie worden regelmatig aan het docentenbegeleidingsteam gerapporteerd.

Fase 3: Schrijven

Alle onderzoeksresultaten worden gecommuniceerd door middel van een rapport van 2000 woorden (+- 5 pagina’s,afbeeldingen en bijlagen niet meegeteld) aangevuld met een bijlagenbundel met kopieën van alle in het rapport gebruikte documentatie.

Fase 4: Presenteren

Aan het eind van de onderzoeksperiode presenteert de student zijn onderzoeksrapport en -resultaten dmv een PPT en een mondelinge toelichting.

Begincompetenties:

– Voldoen aan de volgtijdelijkheidsvereisten voor het samengestelde opleidingsonderdeel.

– Van de student wordt een zelfstandige, professionele, innoverende, onderzoekende en kritische houding verwacht.

Eindcompetenties:

– Efficiënt en kritisch met gegevensbronnen kunnen werken

– Intensief en efficiënt kunnen overleggen met docenten en specialisten.

– Een grote hoeveelheid technische informatie tot beknopte, operationele informatie en bruikbare aanknopingspunten in functie van het masterproject kunnen verwerken

– Ontwikkelen van een persoonlijke conclusie en visie mbt technisch/wetenschappelijk onderzoek

– Relaties in een grote en heterogene hoeveelheid informatie kunnen blootleggen

– Het onderzoek inhoudelijk en in de tijd efficiënt kunnen plannen en inpassen binnen de masterproef

– Persoonlijke en innoverende inzichten in de onderzochte materie verwerven en communiceren

– Ontwikkelen van een analytische, onderzoekende en zelfkritische instelling

Evaluatie :

Permanente evaluatie: Permanente individuele evaluatie door de begeleidende docenten tijdens de werkzaamheden, dwz het beoordelen van inzet, de diversiteit in onderzoeksdaden, inzicht, professionaliteit, efficiëntie, stiptheid, zorgvuldigheid, kritische reflex, persoonlijke toets.

Eindevaluatie: Na de lezing van het rapport door en presentatie aan de begeleidende docenten wordt door het begeleidingsteam in overleg een gezamenlijk evaluatiecijfer en –commentaar opgesteld en aan de student schriftelijk doorgegeven.

Hierbij hanteren ze de volgende criteria:

– Is het onderzoek relevant tov de masterproef

– Is het onderzoek volledig, zijn er bijgevolg voldoende aspecten onderzocht?

– Is er sprake van voldoende diepgang of verruiming?

– Is de informatie langs alle kanten kritisch bekeken?

– Is er voldoende op een persoonlijke manier onderzocht?

– Zijn de stellingen of conclusies goede aanknooppunten voor de masterproef?

Examenkansen :

Geen tweede examenkans mogelijk.

Onderwijsvorm :

Aan het begin van het project wordt de schriftelijke opdrachtstelling klassikaal gesitueerd, overlopen en onder begeleiding van het docententeam worden de doelstellingen verduidelijkt, worden de laatste onduidelijkheden uit de weg geruimd en afspraken gemaakt over het verdere verloop. Het onderwerp, de onderzoekvraag en de planning wordt in eerste instantie door de student ter goedkeuring voorgelegd aan het alle researchlabs begeleidend docententeams. Iedere week heeft de student tijdens een individuele begeleidingsgesprek de kans om de begeleidende docenten te consulteren en de vooruitgang in zijn werk te tonen of eventuele moeilijkheden te signaleren. Docenten zorgen voor advies, sturing en voortgangcontrole.

 

Persoonlijke doelstelling

Ik onderzoek de toekomst van de directe leefomgeving, wooncultuur, leefomstandigheden, … van de West-Europese gebruiker in de volgende generatie in de nabije toekomst.

Onze maatschappij ondergaat veranderingen, steeds meer en steeds sneller. Onze directe leefomgeving ondervindt deze veranderingen. Verstedelijking, mensen wonen steeds kleiner/compacter, opvattingen en visie van een steeds vrijer wordende generatie, trends, ecologie?, … Deze zaken reflecteren zich in onze wooncultuur- en leefcultuur en relateren zich tot elkaar.In dit onderzoekslab onderzoek ik welke nieuwe materialen en technologieën er ontwikkeld worden: “Wat is er nieuw onder de zon?” En welke van deze materialen om welke reden in de toekomst in onze dagelijkse leefwereld zullen opgenomen worden.Bij het uitwerken van de het works onderdeel zal ik deze bevinding opnemen in mijn ontwerpproces.

Advertenties

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google+ photo

Je reageert onder je Google+ account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s

%d bloggers liken dit: